Inkoopassessment, inkoopstrategie, inkoopbeleid, inkoopprocessen, inkooptraining, inkoopprojecten. Hier is alles inkoop


Onze inkoopopleidingen Klanten aan het woord

Trevian, alle inkoopexpertise onder één dak

Efficiency verbetering, innovatie, groei en kwaliteitsverbetering zijn termen die nauw verbonden zijn met inkoop- en ketenmanagement. Steeds meer organisaties realiseren zich dat een groot deel van de toegevoegde waarde aan klanten en de organisatiekosten nauw gerelateerd zijn de dienstverleners en toeleveranciers waarmee wordt samengewerkt.

Wij bieden oplossingen die alle aspecten binnen het inkoopdomein adresseren en bestaat uit 10 gedreven en ervaren specialisten op het gebied van inkoop, software implementatie, supply chain management, verandermanagement, competentieontwikkeling en financiën. Vanuit genoemde disciplines dragen wij bij aan uw inkoop en supplychain vraagstukken, van groot tot bescheiden, van complex tot eenvoudig. Samen met uw organisatie realiseren wij concrete doelen en zorgen voor een stevige verankering binnen uw organisatie.

Veel van onze referenties getuigen van een hoge mate van tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening en toegevoegde waarde.

Klik op de animatie voor Contractmanagement in 120 seconden

Meer lezen over Trevian? Klik hier.

Nu actueel:

De invulling van de hervormingen brengt met zich mee dat woningcorporaties hun taak nadrukkelijker vervullen vanuit de eigen regionale en lokale woningmarkt. Door de verhuurdersheffing staat de financiële continuïteit van veel corporaties onder druk.

Woningcorporaties zijn hierdoor op zoek naar het juiste evenwicht tussen de betaalbaarheid voor hun huurders, de beschikbaarheid van betaalbare woningen en de hiervoor noodzakelijke uitgaven en investeringen.

De onafhankelijke stichting INK heeft een Online Assessment Woningcorporaties ontwikkeld om woningcorporaties beter in staat te stellen om op de geschetste ontwikkelingen in te spelen. Het INK heeft in het Online Assessment ruim 20 jaar ervaring met organisatieontwikkeling toegesneden op de praktijk van woningcorporaties.

Klik op de foto en lees het artikel "Online Assessments Woningcorporaties".
quickscan_-woningcorporaties

Waar wij momenteel voor werken