Interim opdracht IT projectmanagement. Trevian realiseert. T. 085-4012 750

Naar overzicht

Ministerie van OCW, interim management

Klant: Ministerie van OCW

Interim opdracht IT projectmanagement

De opdracht bij het Ministerie van OCW, met een looptijd van ongeveer 20 maanden, heeft betrekking gehad op het begeleiden van verschillende IT projecten. De projecten hadden betrekking op software, hardware, IT infrastructuur en applicatie beheer.

De belangrijkste activiteiten in de projecten waren gericht op projectmanagement inclusief stakeholder management. Verder op de vraagspecificatie, het selecteren van leveranciers en het implementeren van de nieuwe overeenkomsten. De projecten kenmerkte zich door een grote diversiteit aan stakeholders met wisselende belangen, binnen een omvangrijke IT infrastructuur.

Trevian realiseert.