Organisatieresultaat vanuit bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap. T. 085-4012 750

Naar overzicht

Woningcorporatie Staedion, professioneel opdrachtgeverschap

Klant: Woningcorporatie Staedion

“Voor het dagelijks onderhoud aan haar verhuureenheden koopt Staedion meer dan 30 disciplines extern in. Deze disciplines zijn geanalyseerd op omzet, leveranciers, beschikbaar zijn dan wel nakomen van (contractuele) afspraken en het belang voor dagelijks onderhoud. Met de kernleveranciers zijn de afspraken vastgelegd in gestandaardiseerde contracten. Om te borgen dat hetgeen is beoogd met de samenwerking ook daadwerkelijk wordt gehaald, is een (groei)raamwerk opgezet voor het contract- en leveranciersmanagement”

“We hebben nu de inzichten die nodig zijn om een goede opdrachtgever te zijn en hierin verder te groeien met onze leveranciers!”

“Onderdelen hiervan zijn een gesprekscyclus met de leveranciers, beter inzicht in beschikbare capaciteit, het meten en sturen op kritische prestatie-indicatoren en het inzicht hiervan in een dashboard. Daarnaast zijn er diverse systeem- en procesverbeteringen doorgevoerd. Binnen de afdeling is betrokkenheid, begrip en kennis verhoogd voor de leveranciersrelaties. Ook zijn meerdere contractmanagers aangetrokken voor zowel het dagelijks onderhoud als voor overige delen van de organisatie, die samen met de inkoopmanager verder inhoud geven aan inkoop binnen Staedion. Hierdoor wordt er, als Trevian langzaam uitfaseert, een blijvende verbetering achtergelaten”

Leo Boensma, Manager Onderhoud

Meer weten over onze projecten of referenties?

Dennis, Stephan, Harco/ Directie
Graag beantwoorden wij uw vragen of sparren we mee over een idee of uitdaging.

Heeft u een vraag over deze case?