Trevian, organisatieresultaat vanuit bedrijfsvoering. T. 085-4012 750

Trevian Digitalisering

Diensten slimmer en efficiënter aanbieden.

Trevian Digitalisering

Digitalisering stelt vastgoedgebruikers en -eigenaren in staat om hun diensten slimmer en efficiënter aan te bieden. Woningcorporaties en zorginstellingen die optimaal gebruik maken van de middelen die de digitale technologie biedt, kunnen beter aansluiten bij wat de samenleving verwacht: meer eigen regie, meer openheid, meer verbinding. Onderlinge samenwerking en ook partnerships met leveranciers zijn hierbij een absolute vereiste. Door het goed inzetten van digitalisering worden de ambities beter en sneller gerealiseerd, zoals:

-Verbeteren van de dienstverlening, klantprocessen en het verhogen van de klanttevredenheid.

-Optimale sturing op kwaliteit en kosten van onderhoud en investeringen, onder andere door het ontwikkelen van voorspellend vermogen.

-Het creëren van een circulaire vastgoedportefeuille en het verlagen van de CO2 footprint.

-Efficiëntie processen en ketenintegratie met huurders, gebruikers en leveranciers.

-Juiste informatievoorziening voor de operationele activiteiten en beleid- en besluitvorming.

Trevian helpt haar klanten om vanuit een heldere digitaliseringsvisie het informatiemanagement en de IT-roadmap te realiseren. Hierbij kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar datamanagement en de optimale BI-omgeving. Daarnaast wordt de huidige en toekomstige applicatie-architectuur in kaart gebracht inclusief een integrale cloud readiness aanpak.

Trevian heeft inmiddels veel ervaring met inkoop en contractmanagement van SMART Building technologieën. Deze maken nieuwe diensten en producten mogelijk voor bijvoorbeeld: energietransitie (Smart grid en batterij-opslag), comfortverbetering (slimme deurbel / keyless entry, binnenklimaat, veiligheid), optimaliseren van de kosten en kwaliteit van het onderhoud ( BIM, VR / AR, Predictive maintenance, IOT voor installaties en conditiescores).

Trevian Digitalisering is een betrouwbare en innovatieve partner die haar klanten helpt bij het realiseren van hun ambities. Naast advies en ondersteuning bieden wij inspiratie en veranderkracht.

Klant aan het woord

"Met Trevian hebben we een inkoop verbeter traject ingezet waarbij Elan Wonen zich als opdrachtgever ontwikkelt.”

Elan Wonen Lees verder Lees verder
+ toon allen

Diensten

Wij realiseren door scherpe keuzes te maken, door veel van weinig te weten, door sector specialisatie en te kiezen voor een beproefde gestructureerde aanpak.

Projecten worden door een betrokken projectmanager uitgevoerd, die kan steunen op de brede kennis en ervaring van collega’s binnen Trevian.

 

InkoopsamenwerkingInkoopsamenwerking
close

Inkoopsamenwerking

Meetbaar lagere inkoopkosten en betere kwaliteit door inkoopvolume en kennis slim te combineren. Trevian realiseert.

 

ContractmanagementContractmanagement
close

Contractmanagement

Actief sturen op afspraken en prestaties transparant maken zodat alle partijen leren, en samen ontwikkelen naar lagere kosten en hogere kwaliteit. Trevian realiseert.

 

EU aanbestedingEU aanbesteding
close

EU aanbesteding

Succesvol specificeren en verwerven van goederen, diensten en werken binnen de aanbestedingswet. Vastgoed, IT en facilitaire categorieën. Trevian Realiseert.

 

VerduurzamingVerduurzaming
close

Verduurzaming

Advies, regie voering en projectmanagement als het gaat om de energietransitie en de verduurzaming van (zorg) vastgoed. Trevian realiseert.

 

Strategie en beleidStrategie en beleid
close

Strategie en beleid

Sluit nauw aan bij de organisatiedoelen, creëert richting en kaders als het gaat om de bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap. Inkoopbeleid, aanbestedingsbeleid, inkoopstrategie én implementatie. Trevian realiseert.

 

UitbestedingUitbesteding
close

In- en uitbesteding

Succesvol uitbesteden van niet kerntaken aan een externe specialist om te profiteren van innovatiekracht, kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. Trevian realiseert.

 

Digitale transitieDigitale transitie
close

Digitale transitie

Transitie van software, hardware, netwerken en het beheer hiervan, naar schaalbaar, veilig en altijd beschikbare Software as a Service. Technische, organisatorische en commerciële transities. Trevian realiseert.

 

Vastgoed managementVastgoed management
close

Vastgoedonderhoud management

Integraal beheer van vastgoedstrategie, conditiemeting, meerjarige onderhoudsplanning en budget, inkoopplan, selectie en contractering van bouwkundige partners, contractmanagement. Trevian realiseert.

 

Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling
close

Competentie ontwikkeling

Het ‘on the job’ ontwikkelen van medewerkers op het gebied van projectmanagement, contractmanagement, specificeren en aanbesteden, begeleiden van organisatieveranderingen. Trevian realiseert.

 

Audits en benchmarkingAudits en benchmarking
close

Audits en benchmarking

Objectief inzicht in uw inkoopkosten en het benchmarking met ‘peer’ organisaties. Audits op organisatievolwassenheid en volgens MSU+ of INK model, en inzicht in de ‘gaps’ ten opzichte van de ideaalsituatie. Audits worden uitgevoerd door gecertificeerde auditeurs en gepresenteerd in uw eigen online dashboard. Klik hier voor meer informatie. Trevian realiseert.

 

OpdrachtgeverschapOpdrachtgeverschap
close

Professioneel opdrachtgeverschap

Het creëren van de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een opdrachtnemer optimaal wordt in termen van kwaliteit, efficiency, kosten en innovatie voor alle stakeholders. Trevian realiseert.

 

MVOMVO
close

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam opdrachtgeverschap in beleid, aanbesteding, maatwerkoplossingen en contractmanagement. Trevian realiseert.

 

Interim managementInterim management
close

Interim management

Tijdelijke ondersteuning door een ervaren senior manager met bestuurlijke ervaring voor het uitvoeren van een complex project of doorvoeren een organisatieverandering. Trevian realiseert.

 

DetacheringDetachering
close

Detachering

Gespecialiseerde capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap voor het invullen daarvan.

 

Meer weten over Trevian Digitalisering?

Graag beantwoorden wij uw vragen of sparren we mee over een idee of uitdaging.

Neem contact op