Trevian, organisatieresultaat vanuit bedrijfsvoering. T. 085-4012 750

Trevian Finance & Control

Actuele opgaven vragen om grip op Finance & Control

Trevian Finance & Control

Woningcorporaties en zorginstellingen staan voor veel uitdagingen. Zij hebben een forse investeringsopgave, niet alleen voor de bouw van nieuw vastgoed, maar ook voor de verduurzamingsopgaaf van het bezit. De veranderende wet- en regelgeving vraagt van klanten om hervormingen door te voeren en forse investeringen te doen, terwijl de verdiencapaciteit en financierbaarheid onder druk staan. Hoe blijven organisaties in control in een veranderende omgeving?

Deze uitdagingen vragen om grip op Finance & Control om de continuïteit te waarborgen en  maatschappelijke taken veilig te stellen. Onze professionals kennen de uitdagingen. We vertalen actuele ontwikkelingen en wetgeving naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en realiseren van financieel beleid en te zorgen voor een adequate verantwoording. Hierbij kijken we ook naar de kwaliteit van de P&C-cyclus, de treasury-functie en de fiscale positie en risico’s. Ook kan Trevian haar klanten ontzorgen bij het uitvoeren van de Risk, Compliance & Audit-functie, inclusief het opzetten en ondersteunen van een organisatie brede three-lines aanpak en de inzet van soft controls.

 

Vandaag bij Trevian

+ toon allen

Klant aan het woord

"Met Trevian hebben we een inkoop verbeter traject ingezet waarbij Elan Wonen zich als opdrachtgever ontwikkelt.”

Elan Wonen Lees verder Lees verder
+ toon allen

Diensten

Wij realiseren door scherpe keuzes te maken, door veel van weinig te weten, door sector specialisatie en te kiezen voor een beproefde gestructureerde aanpak.

Projecten worden door een betrokken projectmanager uitgevoerd, die kan steunen op de brede kennis en ervaring van collega’s binnen Trevian.

 

InkoopsamenwerkingInkoopsamenwerking
close

Inkoopsamenwerking

Meetbaar lagere inkoopkosten en betere kwaliteit door inkoopvolume en kennis slim te combineren. Trevian realiseert.

 

ContractmanagementContractmanagement
close

Contractmanagement

Actief sturen op afspraken en prestaties transparant maken zodat alle partijen leren, en samen ontwikkelen naar lagere kosten en hogere kwaliteit. Trevian realiseert.

 

EU aanbestedingEU aanbesteding
close

EU aanbesteding

Succesvol specificeren en verwerven van goederen, diensten en werken binnen de aanbestedingswet. Vastgoed, IT en facilitaire categorieën. Trevian Realiseert.

 

VerduurzamingVerduurzaming
close

Verduurzaming

Advies, regie voering en projectmanagement als het gaat om de energietransitie en de verduurzaming van (zorg) vastgoed. Trevian realiseert.

 

Strategie en beleidStrategie en beleid
close

Strategie en beleid

Sluit nauw aan bij de organisatiedoelen, creëert richting en kaders als het gaat om de bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap. Inkoopbeleid, aanbestedingsbeleid, inkoopstrategie én implementatie. Trevian realiseert.

 

UitbestedingUitbesteding
close

In- en uitbesteding

Succesvol uitbesteden van niet kerntaken aan een externe specialist om te profiteren van innovatiekracht, kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. Trevian realiseert.

 

Digitale transitieDigitale transitie
close

Digitale transitie

Transitie van software, hardware, netwerken en het beheer hiervan, naar schaalbaar, veilig en altijd beschikbare Software as a Service. Technische, organisatorische en commerciële transities. Trevian realiseert.

 

Vastgoed managementVastgoed management
close

Vastgoedonderhoud management

Integraal beheer van vastgoedstrategie, conditiemeting, meerjarige onderhoudsplanning en budget, inkoopplan, selectie en contractering van bouwkundige partners, contractmanagement. Trevian realiseert.

 

Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling
close

Competentie ontwikkeling

Het ‘on the job’ ontwikkelen van medewerkers op het gebied van projectmanagement, contractmanagement, specificeren en aanbesteden, begeleiden van organisatieveranderingen. Trevian realiseert.

 

Audits en benchmarkingAudits en benchmarking
close

Audits en benchmarking

Objectief inzicht in uw inkoopkosten en het benchmarking met ‘peer’ organisaties. Audits op organisatievolwassenheid en volgens MSU+ of INK model, en inzicht in de ‘gaps’ ten opzichte van de ideaalsituatie. Audits worden uitgevoerd door gecertificeerde auditeurs en gepresenteerd in uw eigen online dashboard. Klik hier voor meer informatie. Trevian realiseert.

 

OpdrachtgeverschapOpdrachtgeverschap
close

Professioneel opdrachtgeverschap

Het creëren van de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een opdrachtnemer optimaal wordt in termen van kwaliteit, efficiency, kosten en innovatie voor alle stakeholders. Trevian realiseert.

 

MVOMVO
close

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam opdrachtgeverschap in beleid, aanbesteding, maatwerkoplossingen en contractmanagement. Trevian realiseert.

 

Interim managementInterim management
close

Interim management

Tijdelijke ondersteuning door een ervaren senior manager met bestuurlijke ervaring voor het uitvoeren van een complex project of doorvoeren een organisatieverandering. Trevian realiseert.

 

DetacheringDetachering
close

Detachering

Gespecialiseerde capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap voor het invullen daarvan.

 

Meer weten over Trevian Finance & Control?

Graag beantwoorden wij uw vragen of sparren we mee over een idee of uitdaging.

Neem contact op