Selectie passende marktpartijen. - Trevian T. 085-4012 750

Naar overzicht

Noord-Hollandse corporaties bundelen krachten in NHBouwstroom

Selectie passende marktpartijen.

De behoefte aan betaalbaar wonen in Noord-Holland is groot. Acht woningcorporaties in Noord-Holland bundelen daarom de krachten in NH Bouwstroom om actuele woningmarktproblemen samen op te lossen. Door centraal in te kopen, het bouwproces te standaardiseren, fabrieksmatig modulair en circulair te bouwen. Zonder in te leveren op kwaliteit, betaalbaarheid en uitstraling. Trevian begeleidt deĀ  selectie van passende marktpartijen

Om de doelen waar te maken is het van groot belang de juiste partners te selecteren die mee kunnen en willen in de beoogde manier van samenwerken. En die daarnaast een product kunnen leveren dat voldoet aan onze eisen wat betreft programma, uitstraling en flexibiliteit. Het selectieproces is in september 2021 gestart met een interessepeiling, daarna volgen de selectie- en tenslotte gunningsfase.